Україна стане найбільшим імпортером креветки в світі

Для вирощування прісноводних креветок, в тому числі гигант- ської прісноводної (Macrobrachium rosenbergii), підходять дрібно- водні скидні водойми (ставки) України (до вересня) вегетаціон- вим періодом. Найбільш стабільні результати дає метод «зеленої води», дозволив досягти успіху в масовому вирощуванні креветок. При цьому способі частина води в ємності з личинками регулярно замінюється «зеленою водою» з високим вмістом фітопланкто- на (близько 1 млн клітин на 1 л), що складається в основному із зелених водоростей, зокрема морської хлорели. Щоб викликати цвете- ня води, її удобрюють суперфосфатом, сечовиною і фекаліями риб або вносять чотири частини карбаміду на одну частину комплексно го мінерального добрива (азот: фосфор: калій 15:15:15), воз- Можна і інші способи добрива. Іноді використовують монокуль- туру морської хлорели, в цьому випадку для запобігання роз- ку інших водоростей один раз в тиждень в ємність з личинками додають 0,5% -ний розчин мідного купоросу. Використання «Зеленої води» дозволяє поліпшити якість води за рахунок швидко- го поглинання водоростями амонію, навіть якщо він присутній в небезпечних для личинки концентраціях (0,6 мг / л). Личинки креветок не можуть перетравлювати фітопланктон, навіть якщо заковтують його, але водорості можуть служити їжею науплі- ям артемії, якими харчуються личинки. Передбачається, що «Зелена вода» може сприяти кращому захоплення їжі ли лагодженнями. Додавання діатомових водоростей не впливає на міс- жание амонію, нітратів і нітритів, але значно збільшує виживання і прискорює розвиток личинок.

Головна функція «зеленої води» – очищення від шкідливих ве- речовин, якщо це очищення здійснювати іншим способом, можна обійтися без використання фітопланктону. Наприклад, на Гаваях в більшості розплідників фермери застосовують «напівпроточних» систему вирощування личинок. Є окремі ємності для чистої води, «зеленої води» і вирощування личинок, солоність води підтримується на рівні 10-15% о. Відразу після вилуплення 102 личинки поміщають в ємності (щільність посадки – 160 шт / л), потім, після проходження приблизно половини терміну личиночного розвитку, їх розріджують (щільність посадки до 40 шт / л). В одному з розплідників щодня в ємностях з личинками половину води замінюють «зеленої», в інших – проводять заміну частини води на «Зелену» в певні дні на ранніх стадіях розвитку лічі- нок, а потім доливають чисту воду. Наприклад, між 3 і 6 днем 30% води замінюють «зеленої», потім між 7 і 9 – 40, між 10 і 13 – 50% води замінюються чистої, після чого доливається ще 100% «зеленої води». Таким чином загальний обсяг збільшується вдвічі, а щільність посадки зменшується на 14 день після рассажі- вання личинок з однієї ємності в дві такі ж (щільність посадки зменшується ще удвічі), рівень води в ємностях знижується на 50%, і їх доливають до повного обсягу чистою водою. такі подме- ни води тривають до кінця личиночного періоду. Ще на од- ної фермі застосовується постійний невеликий проток – за одні добу обмінюється близько 50% води. Таким чином, високий уро вень якості води підтримується в креветочних розплідниках фермерських господарств на Гаваях декількома способами: підміною води, сіфонірованія і додаванням фітопланктону.

При такій системі очищення води не спостерігається небезпечних уров- ній неорганічних токсинів, пестицидів або важких металів. Також і основні метаболічні токсини: аміак, нітрати і нітрити не встигають накопичуватися до небезпечних рівнів (соответ- ного 10 і 2-3 мг / л) завдяки своєчасній підміні води і життєдіяльності фітопланктону. Крім того, таким чином підтримується рН в оптимальних для личинок межах. Вижі- ваемость при цьому способі вирощування зазвичай становить 50 70%, на кожні вирощені 100-500 постлічінок використовувалося близько 1 м3 води, середня продукція постлічінок – 30 шт / л. В даний час в багатьох країнах метод «чистої води» витес- Ніл метод «зеленої води». Це відбувається зазвичай в двох випадків: або личинки вирощують більш простим і дешевим методом в не- великих обсягах, або застосовують більш інтенсивні методи очіст- ки води за допомогою механічних і біологічних фільтрів біль- шої потужності і строго контролюють всі параметри її якості. Личинки містяться в басейнах, рівень води в яких з- ставлять 25-75 см, солоність – 12% о. З десятого дня вирощування 103 щодня підміняють 10-50% води. Виживання личинок з- ставлять 10-50%. Метод інтенсивного вирощування личинок в чистій воді раз- Працював в Центрі океанології на Таїті на основі технології ви- ращіванія личинок морських креветок. У порівнянні з звичайно застосовуються методами вирощування личинок гігантської прісноводної креветки цей спосіб дає можливість змісту личинок при щільності 100 шт / л і виході постлічінок 60 шт / л проти не більше 50 і 30 шт / л відповідно при традиційних методах. Ця технологія вимагає суворого контролю всіх важливішого ших параметрів вирощування – температури, освітленості, ка- пра води, умов годування, профілактики хвороб і під- тримання їх на оптимальному рівні незалежно від коливань зовнішніх умов навколишнього середовища. Вирощування личинок про- водиться в закритому приміщенні, де ємності розташовуються в хо- рошо освітлених місцях. Солонувата вода готується і зберігається в чотирьох поліетиленових баках місткістю 10 м3. басейни для вирощування личинок на ранніх стадіях мають ціліндроко- ническом форму, обсяг – 2 м3, для більш пізніх стадій примі няются V-подібні довгі басейни місткістю 5 м3. Усе басейни виготовлені з фибергласа, стоять на металевих стійках і пофарбовані в темний колір, що необхідно для улучше- ня харчування личинок. Розпилювачі повітря розташовуються на дні, щоб перемішувати воду і харчові частки для зменшення канібалізму. У кожен басейн подається повітря в обсязі 2,6 м3 / год, розмір осередку фільтра на виході відповідає розміру личинок. Личинки можна було зібрати на виході з басейну в накопичувач місткістю 10 л. Для утримання виробників і постлічінок використовуються циліндричні ємності місткістю 2 м3 з плоским дном. для механічної та біологічної фільтрації в роботі замкнутої системи місткістю 5 м3 використовуються наступні компоненти: 1) механічний фільтр – фанерна коробка (1,3х0,7х0,5 м) з пес чаним шаром товщиною 0,1 м (діаметр піщинок 0,1 мм) і система зворотного протоки для щоденного промивання піску; 2) біоло- гический фільтр – розгороджених коробка (1,3х0,65х0,6 м) з про- ломками коралів товщиною 0,15 м (∅ 3-5 см), які при до- щі бактерій утилізують відходи життєдіяльності (ефектив- 104 ність цього матеріалу в біофільтрах дуже висока через його силь- ної пористості і буферних якостей). Циркуляція води забезпечується за допомогою насоса, який подає воду через піщаний фільтр в біологічний, а в ємність з личинками вода йде самопливом. Солоність води становить 12% о. У відкритій системі вода оновлюється в кінці дня, щоб забез чить найкраще її якість вночі, коли личинки линяють і най- більш уразливі. Температура підтримується в межах 30-31 ° С. Солоність регулюється додаванням морської води, яку хло- ріруют, відстоюють і пропускають через фільтр із силікатної піску. Оскільки на Таїті немає хімічних скидів, в воді не з- тримаються такі шкідливі речовини, як пестициди, солі важких металів і т.п. Перед підміною води концентрація амонію в ба- ках досягає 1,5, NН3 – 4 мг / л, але цей рівень не робить за- метного впливу на ріст і виживання личинок. Важливо стежити за тим, щоб весь вільний хлор випаровувався з води, так як навіть невелика його концентрація шкідливо вплив на личинки. У замкнутій системі оборот води відбувається не частіше одного рази на годину. Залишкова концентрація амонію і нітритів при цьому складає менше 0,1 мг / л. В кінці періоду вирощування рівень нітратів повинен бути не більше 5 мг / л N-NО2, а зміни рН дуже незначними (7,8-8,2). несприятливого впливу цих факторів на личинки не спостерігалося. Для годування личинок використовується наупліі артемії і сухий корм, приготований за технологією, розробленою для морських креветок.

Перші десять днів гранульований корм дається 2 рази на добу і регулюється його кількість по видимому споживання. Тільки що вийшли наупліі артемії дають ближче до вечора зі другого дня. На час годування Артемій в замкнутій системі зупиняється циркуляція води. Кількість наупліі артемії (табл. 26) розраховується таким чином, щоб забезпечити найбільш швидкий і повний метамор- Фос (будь-яке зменшення кількості призводить до уповільнення мета- Морфози і в подальшому до низької виживаності). Гранулірован- ний корм не може повністю замінити артемію, але допомагає се- Коном деякий її кількість. 105 Таблиця 26 Зміна добової кількості корму на личинку за період вирощування день вирощування Число Артемій Гранули в сухій масі, мкг 3 5 0 Попереднє 4 10 0 5-6 15 0 7 20 0 8 25 0 9 30 0 10-11 35 0 12 40 70 13-14 45 80-90 15-4 50 100-180 25-30 45 200 35 40 200 Вдосконалений варіант цієї технології використовується на креветочних фермах Французької Полінезії. личинки виращіва- ються в замкнутій системі, вихід постлічінок 80 шт / л. Таким чином, підтримка якості води на належному рівні є найбільш важливим і складним моментом у вирощуванні личинок прісноводних креветок. Інша не менш важлива проблема – годування. личинки НЕ здатні до активного пошуку їжі, а можуть тільки схоплювати кормові об’єкти при безпосередньому з ними контакті, причому розмір харчових часток не повинен бути менше відстані між хватальними ніжками личинок.

Тому в ємності з личинками постійно повинна підтримуватися висока концентрація їжі- вих частинок відповідного розміру і якості. Найкраще цим вимогам відповідають наупліі артемії. Найчастіше при промисло ленном вирощуванні личинки годують 3-4 рази протягом дня раз- особистими неживими кормами і один раз ввечері, після зміни по- ди, наупліямі артемії. Останніх дають в концентрації 1 15 шт / мл, в залежності від системи вирощування, або розраховував ють виходячи з кількості і віку личинок. 106 Більш простим і дешевим є годування неживим кормом, і більшість виробників личинок застосовують різні види таких кормів для часткової заміни живих. Доведено, що поєднання годування Артемій і штучними кормами дає кращі ре- тати вирощування, ніж годування тільки Артемій. Найчастіше ис користується протерті м’ясо риб, розміри частинок якого увеличива- ють у міру зростання личинок. Цей корм дають личинкам вже з другого- третього дня. Інші відповідні корми – м’ясо головоногих, ікра риб, яєчна паста або порошок, пшенична або соєве борошно, сухе зняте молоко. Личинки годують 4 рази на день через кожні 3-4 год, че- реду рибний фарш і яєчну пасту. На ніч, на п’яте годування, дають наупліі артемії. Неживі корму готують один раз в два-три дня і зберігають в замороженому вигляді. Дають їх, розводячи водою в співвідносячи шеніі 1: 1 і концентрації 0,042-0,21 мл / л корми в день. У пітомні- ках на Таїті личинки, крім наупліі артемії з 12 дня годують ис кусственним гранульованим кормом. Гранули готують зі свіжих сирих матеріалів (табл. 27). Таблиця 27 Склад гранульованого корму для личинок Інгредієнти Суха речовина,% борошно: з кальмарів 27,6 з креветок 6,9 з ікри риб 6,9 Яєчний порошок 14 Риб’ячий жир 2 Вітамінно-мінеральні добавкою ки 1 Водорослевая борошно 15 Сирий протеїн (білок) 54,9 Сирий жир 19,7 Мінеральні речовини 7,7 Сирі вуглеводи 7,7 Вологу суміш тонко мелють, щоб досягти стану одно- рідний пасти, потім додають водорості, суміш підсушують, розмелюють і просівають, отримуючи сухі, добре зберігаються і 107 зручні в застосуванні гранули. Ці гранули дають протягом дня кілька разів, а під час вечірнього годування – наупліі артемії. Поки що- зано, що додавання в корм вітаміну С в дозі 175 мг на 100 г уве- лічівает виживаність личинок на 40%. Велика частина хвороб личинок пояснюється їх скупченістю, поганою якістю води, низькою температурою, недостатнім з- триманням кисню, невідповідним кормом. подращивание постлічінок Перші постлічінкі креветок з’являються зазвичай на 25 день вирощування, і приблизно протягом тижня 90% личинок проходять метаморфоз. При комерційному вирощуванні невигідно тримати личинки довше цього часу, і на 30-35 день вирощування фер- заходи проводять збір постлічінок. Поділ личинок і постлічінок засноване на відмінностях в їх поведінці – личинки плавають в товщі води, а постлічінкі більшу частину часу проводять на дні. Личинки зазвичай вичер- пивают з верхніх шарів води, а постлічінкі зливають разом з донними шарами води .

Після відділення постлічінок від личинок їх зазвичай протягом 12 ч адаптують до прісної води, а потім поміщають в земляні ставки для вирощування або підрощують в спеціальних емко- стях. Необхідно стежити, щоб реакція середовища в ставку була ні- ж рН 9, а щільність посадки постлічінок не перевищувала 108 10 тис / м3. Перевищення щільності веде до високої смертності по- сле наступної линьки. Перевозять постлічінкі в поліетиленових пакетах при щільності 300 шт / л, якщо перевезення триває менше доби, і 100 шт / л – якщо довше доби, при цьому бажана аера- ція або заповнення частини обсягу пакета киснем. Зазвичай в країнах з тропічним і субтропічним жарким кліматом постлічінкі поміщають відразу в земляні ставки для то- Варна вирощування, при цьому в перший час відзначається доволь- але висока смертність, яка може бути зменшена при з- дотриманні оптимальних умов вирощування. У країнах з помірним кліматом, де сезон вирощування огра- нічівается декількома місяцями, постлічінкі підрощують в контрольованих умовах протягом одного-трьох місяців. при це початкова щільність посадки зазвичай становить 1000- 1500 шт / м2, у міру зростання молоді вона зменшується до 300- 500 шт / м2. Оптимальна для росту і виживання глибина води в лотках, в яких містяться креветки, 30-40 см. Значною проблемою при такій великій щільності посадки є канні- балізм. Для його зменшення рекомендується застосовувати надмірну годування повноцінними кормами, але головне – наявність убе- жіщ. Як притулки можуть бути використані пучки ниток, рибальської волосіні зеленого або коричневого кольору. У ємності з рядами смужок, розташованими вертикально і горизонтально по черзі, можна утримувати до 220-260 шт / м2, або 3580- 3719 шт / м3. Зазвичай для посадки в ставки молодих креветок підрощують до маси 1-3 г. При таких розмірах смертність за час виращі- вання зазвичай не перевищує 10%. В умовах помірного клімату постлічінкі можна відразу пересаджувати в ставки без попередньо ного підрощування за умови, що температура води благо- приємна (не нижче 200 С), а водойми відрізняються високою біологи- чеський продуктивністю. Вирощування в ставках і інших ємностях Для товарного вирощування креветок зазвичай використовують зем- ляние ставки площею 0,1-1 га і глибиною 0,7-1,5 м. Бажано, щоб ставки були досить продуктивні – це необхідно для розвитку природної кормової бази і дає можливість знизити 109 кількість корму і добрив. Вища водна рослинність НЕ повинна займати більше 20% площі ставка. Наявність притулку на дні ставків у вигляді пучків гілок сприяє кращому виживанню креветок.

Можливо вирощування креветок і в ставках з твердим дном, але в цьому випадку природна кормова база не розвивається, тому має бути збільшено кількість штучного корму. Кращому зростанню креветок сприяє невелика притока води, але і вирощування в непроточних ставках при заповненні испаренной води також дає хороші результати. Температура води не повинна падати нижче 20 ° С, інакше припиняється харчування креветок і можуть виникнути різні захворювання, а при температурі нижче 13 ° С спостерігається їх масова загибель. Верхня межа температури – 36 ° С, а оптимальна для росту і розвитку креветок температура – 28-32 ° С. Вміст розчиненого у воді кисню повинно бути не менше 5 мг / л, рівень нітритів і нітратів не повинен перевищувати 0,2-0,3 і 1-3 мг / л відповідно. Крім ставків, вирощування креветок можливо в невеликих водоймах, каналах, на рисових чеках з рисом або без нього, а також в садках. Гігантська прісноводна креветка вважається найбільш подхо- дящім видом для вирощування на рисових чеках, причому вихід буває вище, якщо її вирощують одночасно з рисом і подхо- дящими видами риб. Так, в полікультуре з індійським коропом на рисових полях отримували вихід креветки 220-260 кг / га без витрат на її годування. Найбільш інтенсивні методи вирощування креветок в Росії можливі в фермерських господарствах при їх культивуванні в те- пловодних господарствах, що використовують водойми-охолоджувачі ТЕЦ або теплі стічні води теплових електростанцій та інших підприємств, а також геотермальні води. У тропічному, субтропічному, арідном районах креветки ча- ще вирощують в монокультурі при високій щільності по- садки – 60-100 тис. шт / га. Ставка не спускають, проводять регуляр- ні селективні облову і періодично підсаджують постлічін- ки. Годують креветки різними штучними кормами з з- триманням протеїну не менше 30% і ліпідів не менше 5%. норма годування до 30 кг / га на добу. Продуктивність збільшується в другий і третій роки експлуатації ставка (у порівнянні з першим 110 роком) за рахунок підвищення родючості грунту дна і розвитку есте- жавної кормової бази. Урожай при такому методі вирощування коливається від 500 до 4000 кг / га.

У країнах з помірним кліматом зазвичай застосовують системи культивування креветок, подібні системі, розробленої для Південної Кароліни (США): маточне стадо міститься з жовтня по травень в закритому поме- щении; Вплив щільності посадки на ріст і виживання креветок Показники Час вирощування, тижні вирощування щільність посадки в бас- Сейн, шт / л 0 2 4 8 12 16 Вижівае- 15 Н.д. 100 100 100 87 73 ність,% 100 Н.д. 100 98 87 60 45 15 0,12 0,33 0,97 4,67 8,50 11,94 Маса, г 100 0,12 0,40 1,04 2,91 4,93 6,67 Для кожного конкретного випадку необхідно розраховувати найбільш економічно вигідну щільність посадки, при цьому потрібно враховувати фактори, що впливають на рентабельність ви- ництва (більш висока ціна на великих креветок, скорочення витрат на корм при низькій щільності посадки і т.д.). В період вирощування 104-118 днів і при годуванні штучними кор- мами найбільш економічно вигідною виявилася щільність по- садки 20 тис. шт / га. Розріджена посадка креветок більш вигідна при полікультуре з різними видами риб. Фактична щільність посадки сніжа- ється при використанні додаткового субстрату (притулків) в товщі води.

Так, в ставках, де у воді на різних рівнях були розміщені старі мережі, урожай товарної креветки був на 24% вище, вижі- ваемость – на 10, а частка великих екземплярів – на 18%, ніж в таких же ставках без додаткового субстрату. Це пояснюється зменшенням соціальних взаємодій і придушенням зростання дрібних креветок більшими. Таким же чином знижує по- тиск дрібних особин селективний вилов, коли з популяції вилучаються найбільш великі екземпляри. Швидкість зростання остав- шихся підвищується, що веде до загального збільшення врожаю. полікультура При монокультурі креветок виникають проблеми екологічної нестабільності в ставках – часто відбувається зайве розвиток планктонних водоростей і нитчатки, в результаті чого погіршується кисневий режим. Харчуючись, креветки використовують тільки дно 112 ставка, а вся товща води залишається незайнятою. Крім того, при високій кой щільності посадки, яка застосовується при монокультурі, значи- кові частина креветок не досягає товарного розміру. ці про- блеми в значній мірі можуть бути дозволені при виращі- вання креветок в полікультуре з рибами відповідних видів. При підборі риб і безхребетних для цієї мети необхідно враховувати їх спектр харчування, займані екологічні ніші, розмірні співвідношення і необхідність їх введення в полікультур.

ЗАМОВИТИ КРЕВЕТКУ 098 329 90 90

Замовити мальок креветки

Loading...
Loading...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *